קורס קנביס רפואי לרוקחים בטכניון- פתיחה 9.9.19

בהחלטה משותפת בין לימודי המשך בטכניון והאגודה לקנביס

הטבות מועדון יחד, אפריל 2019

הודעת רפא על מחסור בטילופטיק

הודעת חברת רפא על מחסור בטילופטיק

הודעת רפא על מחסור בטילופטיק