"קורס קנביס רפואי" –מחזור שביעי

המדור ללימודי המשך ברוקחות, של בית הספר לרוקחות

סדנה מעשית לרוקחים בקהילה בנושא קנאביס רפואי

מטרת הסדנה: הקניית ידע וכלים יישומיים לרוקחים בקהילה

קורס פענוח בדיקות מעבדה – היבטים קליניים עזר לייעוץ רוקחי

ארגז כלים ליישום הנחיות הדרכה וייעוץ תרופתי יזום