נפתחה ההרשמה לקורסים החדשים 2019 – המדור ללימודי המשך ברוקחות

- מרשם רוקח, - רישום, רגולציה, פרמקוויג'ילנס –

13-15 בדצמבר | הכנס המקצועי השנתי של להב לעצמאים ובעלי עסקים באילת

הסתדרות הרוקחים חברה בלהב (לשכת ארגוני העצמאים בישראל)