קורסים חדשים בשנת תשע"ח מטעם המדור ללימודי המשך ברוקחות, האוניברסיטה העברית.

*הנחה של 5% תינתן לחברי ארגון הרוקחות בישראל, חברי הסתדרות הרוקחים בישראל וחברי ארגון
בוגרי ביה"ס לרוקחות.

למידע על הקורסים לחצו כאן

לסילבוס קורס קנאביס רפואי

לפרטים נוספים:
נופר דלל
בית הספר לרוקחות, המדור ללימודי המשך
האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון: 02-6757125 ; פקס: 02-6757252
nofardz@savion.huji.ac.il
הרשמה ופרטים נוספים: pharmcontinuingedu.ekmd.huji.ac.il

כתיבת תגובה