מחזור שני של קורס קנביס רפואי, קורס רישום רגולציה ופרמקוויג'ילנס וקורס מרשם רוקח

  1. פלאייר לקורס קנביס – מחזור שני
  2. סילבוס מפורט קורס רישום, רגולציה ופרמקוויג'ילנס
  3. סילבוס מפורט קורס מרשם רוקח

פרטים נוספים והרשמה באתר המדור:

http://pharmcontinuingedu.ekmd.huji.ac.il

 

המעוניינים – הזדרזו להרשם, מס' המקומות מוגבל.

כתיבת תגובה