נוהל 94 – מגוון המוצרים המותרים לשיווק בבית המרקחת

שנת פרסום ראשונה: 2012
שנת עדכון: 2012
מפרסם: משרד הבריאות, אגף הרוקחות

אזור זה נגיש לחברי הסתדרות הרוקחים בלבד. על מנת לצפות בתכנים יש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא במקומות המיועדים לכך.