נוהל 153: ניהול האחסון, ההפצה והמסירה של קנביס ומוצרי קנאביס רפואי בתנאים נאותים.

שנת פרסום ראשונה: 2016
שנת עדכון: 2017
מפרסם: משרד הבריאות

חברים יקרים

היק"ר פירסם בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות את נוהל  153 המתייחס לנושא: ניהול האחסון, ההפצה והמסירה של קנביס ומוצרי קנאביס רפואי בתנאים נאותים. מצ"ב קישור לנוהל https://www.health.gov.il/hozer/mmk153_2016.pdf.

שימו לב שבין יתר החובות נדרשת הכשרה של ייעודית לרוקח בנוהל סעיף  4.10.5 – הכשרה זו מתקיימת כרגע בקורס ייעודי של בית הספר ללימודי המשך (מצורף ברושור) של האוניברסיטה העברית. ההרשמה לקורס זה מסתיימת בימים הקרובים. לא מן הנמנע כי תהיינה הכשרות גם של גופים אחרים. מומלץ לקרוא את הנוהל כי יש בו גם קווים מנחים נוספים לגבי ניפוק קנאביס בבתי המרקחת.

בברכה,
אמיר ניצן.

כתיבת תגובה