נוהל איסור שימוש בתכשיר רפואי ו/או החזרתו מן השוק

שנת פרסום ראשונה: 2001
שנת עדכון: 2012
מפרסם: משרד הבריאות, אגף הרוקחות

אזור זה נגיש לחברי הסתדרות הרוקחים בלבד. על מנת לצפות בתכנים יש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא במקומות המיועדים לכך.