הודעה על שינוי אריזה ותיווי של תכשיר משווק

שנת פרסום ראשונה: 2014
שנת עדכון:
מפרסם: משרד הבריאות, אגף הרוקחות

אזור זה נגיש לחברי הסתדרות הרוקחים בלבד. על מנת לצפות בתכנים יש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא במקומות המיועדים לכך.