תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו – 2016

שלום רב,

אנו שמחים להביא לידיעתכם את הפרסום ברשומות של :
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו – 2016

בתקנות ישנה התייחסות לבתי מרקחת בקופות החולים ובמוסדיים (בתי חולים)

לקובץ התקנות

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה

כתיבת תגובה