תקנות הרוקחים (תנאים למתן רישיון), התשע"ז – 2017 – רישוי רוקחים ממדינת חוץ

אזור זה נגיש לחברי הסתדרות הרוקחים בלבד. על מנת לצפות בתכנים יש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא במקומות המיועדים לכך.