תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל-יולי 2015

הודעת משרד הבריאות:

תכשירים חדשים שנרשמו באגף הרוקחות במשרד הבריאות בחודש יולי 2015

כחלק משיפור השרות והשקיפות במשרד הבריאות הוחלט באגף הרוקחות כי מדי חודש תפורסם  רשימת התכשירים החדשים שנרשמו בחודש הקודם.

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב-(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום.

הטבלה מפורסמת  באתר האינטרנט של משרד הבריאות תחת אגף הרוקחות "תכשירים חדשים" – להלן קישור.

כתיבת תגובה