תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל מאי 2017

הודעת משרד הבריאות:

שלום רב,

כחלק משיפור השרות והשקיפות במשרד הבריאות הוחלט באגף הרוקחות כי מדי חודש תפורסם רשימת התכשירים החדשים שנרשמו בחודש הקודם.

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום. –

הטבלה מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות תחת אגף הרוקחות "תכשירים חדשים"

הטבלה מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות תחת אגף הרוקחות "תכשירים חדשים" להלן קישור. נרשמו  27 תכשירים מתוכם   9 גנריים..

קובץ התכשירים החדשים שנרשמו באגף הרוקחות במשרד הבריאות  מפורסם באתר המשרד

כתיבת תגובה