תכשירים חדשים שנרשמו באגף הרוקחות במשרד הבריאות בחודש אפריל 2016

הודעת משרד הבריאות:

הנדון: תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל אפריל 2016

כחלק משיפור השרות והשקיפות במשרד הבריאות הוחלט באגף הרוקחות כי מדי חודש תפורסם רשימת התכשירים החדשים שנרשמו בחודש הקודם.

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום. –

הטבלה מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות תחת אגף הרוקחות "תכשירים חדשים"
להלן קישור.

נרשמו 9 תכשירים מתוכם 2 גנריים.

קובץ התכשירים החדשים שנרשמו באגף הרוקחות במשרד הבריאות בחודש אפריל 2016 , פורסם באתר המשרד

כתיבת תגובה