תכשירים חדשים שנרשמו באגף הרוקחות במשרד הבריאות בחודש פברואר 2016

הודעת משרד הבריאות:

שלום רב,

כחלק משיפור השרות והשקיפות במשרד הבריאות הוחלט באגף הרוקחות כי מדי חודש תפורסם  רשימת התכשירים החדשים שנרשמו בחודש הקודם.

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב-(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום.

הטבלה מפורסמת  באתר האינטרנט של משרד הבריאות תחת אגף הרוקחות "תכשירים חדשים" – להלן קישור

נרשמו 19 תכשירים מתוכם 2 גנריים.

כתיבת תגובה