תיקון עמוד 42-52 בקובץ חוקים | חוזר מס' 15/2016 | תקנות הרוקחים-תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות

אזור זה נגיש לחברי הסתדרות הרוקחים בלבד. על מנת לצפות בתכנים יש להתחבר באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא במקומות המיועדים לכך.