רשימת תכשירים בלא מרשם לשיווק כללי מעודכן לינואר 2016

הודעת משרד הבריאות:

שלום רב,

רשימת תכשירים בלא מרשם לשיווק כללי מעודכן לינואר 2016

על פי תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס"ה-2004

הרשימה מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות

בברכה

כתיבת תגובה