פרסום נוהל וטופס דיווח על פגם בתכשירים רפואיים וחומרי גלם

הודעת משרד הבריאות:

שלום רב,

נבקש לידע על פרסום באתר אגף הרוקחות :

נוהל  הודעה על פגם בתכשירים רפואיים וחומרי גלם  פעילים

טופס דיווח על פגם בתכשירים רפואיים וחומרי גלם  פעילים

קישור

כתיבת תגובה