פרסום מחירוני תרופות חדשים באתר משרד הבריאות

היום משרד הבריאות מפרסם באתר של המשרד 2 מחירונים חדשים:

הלינק: http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/default2.aspx

כתיבת תגובה