פרסום טיוטת תקנות תמרוקים להערות הציבור

משרד הבריאות מפיץ להלן טיוטות של תקנות שבתחום אחריותו, להערות הציבור.

הציבור, ארגונים ומשרדי ממשלה, מוזמנים להעביר התייחסות והערות לטיוטות ללשכה המשפטית של המשרד עד לתאריך הנקוב בצד הטיוטה.

תגובה אחת על הפוסט “פרסום טיוטת תקנות תמרוקים להערות הציבור

כתיבת תגובה