עדכון שנתי צפוי של מחירי תרופות מרשם ב-1 בדצמבר 2013

מס' 309

הודעה חשובה

חבר/ות הסתדרות הרוקחים בישראל

הנדון: עדכון שנתי צפוי של מחירי תרופות מרשם ב-1 בדצמבר 2013

1. ע"פ צו הפיקוח על מחירי תרופות מרשם (שעודכן בנובמבר 2010) ימשך הנוהג לעדכון שנתי גדול של מחירי תרופות המרשם שיכנס לתוקף ב- 1 בדצמבר 2013. (טיוטא להערות הספקים שתובא גם לידיעתנו, תפורסם ב-13-14 לנובמבר 2013).

2. שיטת העדכון ע"פ "המודל ההולנדי" שנכנס לתוקף בתחילת שנות ה-2000 עם השינוים ששונו כאמור בנובמבר 2010 בעקבות הועדה שדנה לפני כן בנושא (פירוט ראה בחוזר שלנו 29/2010 מכתב מס' 288 מ- 21.9.10) ,מבוססת על ממוצע מחירי התרופות בארבע מדינות : צרפת, בלגיה, ספרד והונגריה, או המחירון של הולנד, הנמוך מביניהם ואם התרופה אינה קיימת באחת המדינות הללו, פונים לממוצע מחירה באנגליה וגרמניה.

שער החליפין הקובע של האירו מול הש"ח יהיה ממוצע שערי חליפין בין ה- 15 באוקטובר 2013 לבין 14 בנובמבר 2013.

3. בשלב זה לא ידועה לנו המגמה, האם תהיה ירידת מחירים או עליית מחירים? ואולם בהתבסס על הניסיון של השנים האחרונות ועל המצב הכלכלי הקשה השורר באירופה מומלץ להתבסס על הנחת עבודה שהמגמה הכללית תהיה בכיוון של ירידת מחירים. על כן יש לקחת זאת בחשבון בשיקולי כדאיות אחזקת מלאי תרופות ורכש תרופות במהלך החודש הזה (חודש נובמבר 2013).

לתשומת לב

  • הננו חוזרים ומזכירים: עדכוני המחירים שמשרד הבריאות מפרסם הם מחירים מרביים (מחירי מקסימום) ואילו המחירים שיהיו רלוונטים לבתי המרקחת החל מ-  1.12.2013 יהיו אלו שיקבעו ע"י היצרנים/הספקים.
  • יש לשער שכפי שארע בעבר במקרים דומים, חלק מהמחירים לא ישונו ע"י היצרנים/הספקים או שהירידה תהיה פחותה מהשיעור שיקבע ע"י משרד הבריאות משיקולים מסחריים.

הערות

  • ע"פ העדכון האחרון של צו הפיקוח על מחירי תרופות מרשם מנובמבר 2010 הנ"ל, המחירון שיקבע ב- 1 בדצמבר 2013 יהיה תקף לכל השנה עד דצמבר 2014 כאשר עדכון אפשרי נוסף אחד בלבד יוכל להיות ב- 1 ביוני 2014 אם ורק יחול שינוי של 3% ± או יותר שער החליפין הממוצע הנע של האירו שימדד בין ה-1 בדצמבר 2013 ועד 30 באפריל 2014.
    אנו עוקבים אחר  ההתפתחות ואם יהיה שינוי כזה ניידע אתכם מראש.
  • עם הגעת טיוטת המחירון החדש להערות כמוזכר לעיל 1 נבצע הרצת השוואת מחירונים בין המחירון הקיים כיום למחירון בטיוטה להערות ונעמיד את ההשוואה לידיעתכם ולשימושכם.

בברכה,
יוסי שניר
מנכ"ל

כתיבת תגובה