עדכון נהלי "מכבי שירותי בריאות"

חברי /ות הסתדרות הרוקחים בישראל

שלום רב

הנדון: עדכון נהלי "מכבי שירותי בריאות"

  1.  "מכבי שירותי בריאות" הוציאה שני עדכונים החשובים במיוחד בתקופה זו, תקופת נסיעות לחו"ל לחופשות.

    א. שינוי נוהל ניפוק מרשמים לנוסעים לחו"ל החל מ- 1.8.2013

    ב. חסימת האפשרות לנפק מרשמים מעבר ל-3  ימים לפני תחילת תוקפם.

  1.  שימו לב, את טפסי ההצהרה לעניין ניפוק התרופות לנוסעים לתקופה של עד 3 חודשים, עליכם להוריד  ולהכין לכם עותקים נוספים מראש.

במידת הצורך וע"פ פניה שלכם למשרדנו נעביר אליכם בפקס את הטופס ואתם תצלמו עותקים ממנו
כנדרש . או להוריד את הטופס מאתר האינטרנט, כאן

אנא הקפידו על הנדרש ע"פ נוהל זה שאמור להיכנס לתוקף החל מ- 1.8.2013 .

בברכה

יוסי שניר
מנכ"ל

פורסם בקטגוריה חדשות , מאת מערכת הסתדרות הרוקחים בישראל.

כתיבת תגובה