עדכון מחירים – משרד הבריאות

חברי הסתדרות הרוקחים שלום,

מצ"ב קובץ עדכון מחירים כפי שהעביר משרד הבריאות .

ביחס לקובץ הקודם ישנם כמאה תכשירים שמחירם לא ירד וכעשרה תכשירים שלא הופיעו בדו"ח הקודם.

שינוי המחירים מה 1 ליולי.

בברכה,

אמיר ניצן
מנכ"ל

כתיבת תגובה