נטילת תרופות בצום הרמדאן – تناول الأدوية في رمضان

הודעת משרד הבריאות:

שלום רב,

בסוף השבוע הבא יחל צום הרמדאן, לצורך כך הכנו נייר עמדה בנושא: נטילת תרופות בצום הרמדאן- تناول الأدوية في رمضان

רצ"ב נייר העמדה בשפה העברית ובשפה הערבית

המידע מפורסם  באתר אגף הרוקחות:

בעברית:

www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/Pages/Fasting_ramadan.aspx

בערבית:

www.health.gov.il/Arabic/Subjects/PharmAndCosmetics/Pages/Fasting_ramadan.aspx

כתיבת תגובה