מס' 505 – מרטידנדייל – אזהרה

 

מס' 505

חברי הסתדרות הרוקחים בישראל ,

לאחרונה מתפרסמים פרסומים מסחריים בכל מיני מקומות בדבר אלטרנטיבה ל"מרטינדייל", הנרכש עבורך באופן מרוכז ע"י הסתדרות הרוקחים.

ברצוני להפנות תשומת ליבכם למספר נושאים:

  1. עלויות – העלויות לרכישה דרך הסתדרות הרוקחים הנמוכות ביותר.
  2. ע"פ הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על מאגר מידע להימצא ע"ג המחשב המשמש לניפוק. ההצעה אליכם מהווה הפרה של ההוראה. מאגר המידע אמור להיות במחשב נפרד.
  3. מהדורת המרטינדייל המוצעת לכם היא מהדורה מקוצרת שאינה מאושרת ע"י משרד הבריאות, רק המהדורה המופצת ע"י הסתדרות הרוקחים, היא המהדורה המלאה כפי שמחייב החוק.

הימנעו מלהיכשל מלעמוד בהוראות החוק על סמך מצגי שווא המוצגים לכם.

אנו בהסתדרות הרוקחים מקפידים על הצעה העומדת בדרישות החוק, ועל העלות הנמוכה ביותר.

בכבוד רב,
דודו פפו-רוקח
יו"ר

כתיבת תגובה