מכתב בנוגע לתקנות פתיחה וניהול בתי מרקחת

תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות)
(תיקון) התשע"ו – 2016 – חדר יעוץ

לבקשת הסתדרות הרוקחים ענף בתי המרקחת ובעקבות פניות ושאלות שעלו הן מחברי הסתדרות הרוקחים והן מלשכות הבריאות המחוזיות, הריני להבהיר כדלקמן. להמשך קריאה

כתיבת תגובה