כלי חיפוש לאיתור נהלים חוזרים והטפסים של אגף הרוקחות

שלום רב,

אנו מעדכנים כי נוספו באתר אגף הרוקחות כלי חיפוש לאיתור נהלים חוזרים והטפסים של אגף הרוקחות

להלן הקישורים:

חוזרים ונהלים

טפסים

בברכה

מגר' אלי מרום | סגן מנהל אגף הרוקחות      

כתיבת תגובה