חוברת שימוש מושכל בתרופות בגיל המבוגר

נבקש להודיעכם על פרסום חוברת בנושא: שימוש מושכל בתרופות בגיל המבוגר

ניתן להוריד את החוברת בקישור:

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Rational_use_of_drugs_By_Elders.pdf

בברכה

מגר אלי מרום
סגן מנהל אגף הרוקחות

כתיבת תגובה