הצגת מחירוני תרופות באתר משרד הבריאות

הקישור למחירוני התרופות המפורסמים באתר המשרד:

בדף תקציבים ותעריפים

http://www.health.gov.il/Subjects/Finance/Pages/default2.aspx

הוספה הפניה לדף הזה מהדף הראשי של נושא תרופות ותמרוקים וכן מהניווט הימני של הנושא.

http://www.health.gov.il/Subjects/PharmAndCosmetics/Pages/default.aspx

לידיעתכם
בברכה

מגר אלי מרום
סגן מנהל אגף הרוקחות

כתיבת תגובה