הסמכת רוקחים למתן חיסון שפעת בבתי מרקחת בישראל

שלום רב,

נבקש לעדכנכם  כי הוסדר בחוק מתן חיסון שפעת  לבני 18 שנים ומעלה  על ידי רוקחים בבית מרקחת

הפעילות מפורטת בפרסום תיקון התשע"ז -2016 לתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע פעולות חריגות)-מצ"ב

הרשאה זו מאפשרת הרחבת השירותים לציבור הרחב  על ידי רוקחים בבתי המרקחת

רוקח יוכל לבצע חיסון לאחר מעבר קורס הכשרה

בברכה

מגר אלי מרום
סגן מנהל אגף הרוקחות

כתיבת תגובה