הסכמי הפצת קנאביס

מס' 367

חברי הסתדרות הרוקחים בישראל

הנדון: הסכמי הפצת קנאביס

  1. לאחרונה פונות חברות שונות לבתי מרקחת על מנת לבצע הסכמים להפצת קאנביס רפואי.
  2. מוצע לבחון היטב את ההצעות האלה שכן ע"פ מיטב ידיעתנו בעת הזו, לא סוכמו כלל התהליכים הנדרשים.
  3. בכל מקרה אנו ממליצים כי כל הסכם/חוזה יבחן ע"י עורך דין כדי לוודא כי זכויותיכם נשמרות.
  4. להזכירכם, ע"מ לנפק קאנביס תידרשו לקבל רישיון ייעודי בכפוף לדרישות שונות של היק"ר ( לרבות מיגון ואבטחה) .

בברכה,

אמיר ניצן
מנכ"ל

כתיבת תגובה