הנדון: הורדת שיעור המע"מ החל מ-1 באוקטובר 2015 – התראה

מס' 211

חברי/ות הסתדרות הרוקחים בישראל

הנדון: הורדת שיעור המע"מ החל מ-1 באוקטובר 2015 – התראה

 1. ע"פ הודעת שר האוצר ורוה"מ מיום 3.9.15 צפוי לרדת שיעור המע"מ החל מ-1 באוקטובר 2015 מ-18% ל-17%.
 2. המבחן הקובע בכל מקרה לשיעור המע"מ הוא מועד ההספקה בפועל
  אי לכך:
  א) מוצרים שיסופקו עד וכולל 30 בספטמבר 2015 –שיעור המע"מ המחייב הוא 18%.
  ב) מוצרים שיסופקו מ-1 באוקטובר 2015 שיעור המע"מ המחייב הוא 17%.
  ככלל מועד החיוב במע"מ במכר טובין (מוצרים) הוא מועד מסירת הטובין (מוצרים) לרשות הקונה ולא המועד בו נתקבלה התמורה בעדם.

  להבהרה והדגשה
  אם לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה או חלקה, לפני שהמוצר סופק ואותו מוצר יסופק לאחר היום הקובע (1 באוקטובר 2015) , יחויב שיעור המע"מ החדש 17%. ולהיפך כל מוצר שיסופק ללקוח לפני היום הקובע (עד וכולל 30 בספטמבר 2015) יחויב במע"מ בשיעור של 18% גם אם התמורה או חלקה טרם שולמה, או שהתמורה תשולם בתשלומים לשיעורין לאחר היום הקובע.

 3. אף כי ספקי שרותי המחשוב "פארמה סופט" ו"ירפא" נערכים לשינוי ואמורים להפעילו במועד הקרוב (1 באוקטובר 2015) , מומלץ לוודא אצלכם שאכן הדבר בוצע.

בברכה

אמיר ניצן
מנכ"ל

כתיבת תגובה