הוראת משרד הבריאות בקשר למוצר דקפינול ג'ל של חברת קיוומא

הודעת משרד הבריאות:

שלום רב,

נבקש לעדכנכם כי משרד הבריאות מצא לנכון להסיר את האזהרה בקשר למוצר דקפינול ג'ל של חברת קיוומא. זאת, לאחר בחינת מכלול השיקולים, והגם שבשעתו ועד לעת הזו הייתה הצדקה לאזהרה.

בנסיבות העניין, ומשנמצא לנכון כי בנקודת הזמן הנוכחית אין מקום להמשיך למנוע מבתי המרקחת לשווק את המוצר, נראה כי נכון – למען הסדר הטוב ובכדי למנוע חוסר וודאות בציבור ביחס לעמדתו העדכנית של משרד הבריאות באשר לבטיחות המוצר – כי ככל שפורסמו באתרכם אזהרות בעקבות עדכוני המשרד ממרץ 2015 או אוגוסט 2015, הללו יוסרו.

יובהר ויודגש, כי אנו קוראים לכם להמשיך ולדווח לנו על תופעות לוואי ואירועים חריגים ועל כל אירוע היכול ללמד על בטיחות המוצר, כמו בקשר לכל מוצר אחר. זאת ועוד, משרד הבריאות ימשיך לעקוב אחר הנושא ויעדכן ככל שיידרש, בהתאם לשיקול דעתו.

כתיבת תגובה