הודעת קופ"ח מאוחדת: גל שריפות – הקלות למבוטחים

שלום רב,

גל השריפות שפוקד את ארצנו הוביל, כפי שוודאי שמעתם, לפינוי של משפחות רבות מבתיהם.
מטבע הדברים, אצל חלק מהמפונים, עלול להיות מחסור בתרופות.

מבקשת להפעיל שיקול דעת שמטרתו להקל על המפונים ולשמור על רצף טיפולי – ניפוק ללא כרטיס מגנטי, הקדמת ניפוקים וכו'.

מבקשת בכל לשון של בקשה, לא להשיב פני מבוטחינו ריקם, בעיתות רוגע וכל שכן בעיתות חירום.
במידת הצורך, יש לפנות ולהתייעץ עם מחלקת הבקרה.

בשורות טובות,
שרון אלמקייס
מנהלת מחלקת הבקרה
אגף רכש תרופות ובתי מרקחת
elmakias_sharon@meuhedet.co.il
טל: 08-9130377
פקס: 03-7250688

כתיבת תגובה