הודעת משרד הבריאות לגבי שינוי מתכונת טופס מקוון לבקשת ליבוא וטיפול ע"פ תקנה 29

אל:
רוקח אחראי בבית מרקחת וחדר תרופות,
רוקח אחראי בבית מסחר לתרופות

שלום רב,

בהתאם להודעתנו, החל מהיום (3.1.2016) כל בקשה במסגרת תקנה 29א(3) תוגש רק באמצעות הטופס במערכת האלקטרונית.

בתי המסחר יוכלו לבצע יבוא ולספק תרופות לבתי המרקחת רק על פי הסימוכין של המערכת הממוחשבת.

בברכה

אלי מרום מגר
סגן מנהל אגף הרוקחות

להודעת משרד הבריאות

כתיבת תגובה