הודעת מכבי: תקלה בהפקת מרשמים באפליקציה עבור ילדים – הנחיית חטיבת הבריאות

הודעת מכבי:

שלום רב,

עקב בעיה באפליקציה  להזמנת מרשמים מהטלפון הנייד, קרתה תקלה בהנפקת מרשמים חתומים דיגיטלית לילדים (0-18 שנה ).

המרשם עלול להכיל פרטי תרופה \מינון שאינם לילד הנכון.

בהתאם לזאת , נבקשכם להקפיד במהלך השבועיים הקרובים הקפדה יתרה על זיהוי המטופל בעת ניפוק התרופה.

בכל מקרה של ספק נא לפנות לרופא רושם המרשם .

בברכה,

מגר' חנוך זיזמסקי
סגן מנהל מערך  רוקחות ופרמקולוגיה
חטיבת הבריאות, מכבי שרותי בריאות

כתיבת תגובה