הודעה על הפסקת שיווק זמנית של התכשיר Ritalin SR 20 mg

להלן הודעת משרד הבריאות – אגף הרוקחות:

הודעה על הפסקת שיווק זמנית של התכשיר Ritalin SR 20 mg
המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי מבקשת לעדכן את הצוות הרפואי לגבי הפסקת שיווק זמנית של Ritalin SR 20 mg ולהיערך למחסור ע"י שקילת החלופות האפשריות בכל מטופל…להמשך קריאה

כתיבת תגובה