הודעה משרד הבריאות – פרמול K פורטה האסכולה הטבעית – אסור לשימוש, מכירה והפצה

הודעה לעיתונות

משרד הבריאות מודיע כי המוצר  פרמול K פורטה האסכולה הטבעית  – אסור לשימוש, מכירה והפצה. המוצר שווק תוך ייחוס סגולות ריפוי בניגוד לחוק ולהנחיות משרד הבריאות.

במידה והמוצר הוצע לכם נא העבירו את פרטי המקרה אל ד"ר טל לביא- יו"ר הועדה לבדיקת הטעיית הציבור במייל –  hataia@moh.health.gov.il

מצ"ב תמונות המוצר.

073 074 075

בברכה,
דוברות משרד הבריאות

כתיבת תגובה