הודעה לבתי המרקחת-איסור שיווק דקפינול ג'ל

להלן הודעת משרד הבריאות.

רוקח אחראי,

הנדון : דקפינול ג'ל – איסור שיווק

רצ"ב הודעת דר' זוסמן, מנהל האגף לבריאות השן, לרופאי השיניים, בה ההמלצה:
"משרד הבריאות ממליץ לרופאי השיניים שלא להשתמש בדקפינול ג'ל עד שיהיה די מידע לגבי בטיחות השימוש בו"

לאור זאת אין לשווק מוצר זה בבתי המרקחת.

יצוין כי בישראל משווקים גם נוזל לשטיפת הפה דקפינול ומשחת שיניים דקפינול אשר אין מניעה להמשיך לשווקם לציבור.

כתיבת תגובה