אישור המנהל לביצוע הכנות וטרינריות

שלום רב

הנדון : אישור המנהל לביצוע הכנות וטרינריות

רצ"ב חוזר בנדון שמופץ לבתי המרקחת

ויופץ לכלל הווטרינרים באמצעות משרד החקלאות

בברכה

מגר אלי מרום
סגן מנהל אגף הרוקחות

כתיבת תגובה