איסור שיווק תכשירים הומאופתיים המיועדים לתינוקות המכילים אלכוהול – תזכורת

משרד הבריאות

הודעת משרד הבריאות:

משרד הבריאות הישראלי בעקבות עבודת ועדה שבדקה את הנושא מצא לנכון לאסור שימוש באלכוהול במוצרים הומיאופתיים המיועדים לתינוקות ובוצע עדכון לנוהל שפורסם באוגוסט 2014 ובו נקבע כי בתוך שנה ייפסק שיווק מוצרים הומיאופתיים המיועדים לתינוקות המכילים אלכוהול.

בהתאם לכך כעבור שנה מיום פרסום הנוהל חל איסור על שיווקם בבתי המרקחת ועל הרוקחים האחראיים בבתי המרקחת לבדוק ולוודא שהמוצרים הושמדו או הוחזרו לספקים שלהם.
הנושא ייאכף במסגרת ביקורות משרד הבריאות.

דר' טל לביא
מנהל המחלקה ליבוא פרמצבטיקה וסמים

כתיבת תגובה