תוקף מרשם רופא וניפוק תכשירים מעבר לתאריך הנקוב במרשם

תאריך: 11/08/2016
מפרסם: משרד הבריאות

שלום רב,

כחלק מהערכות לקראת כניסתו לתוקף של תיקון 24 לפקודת הרוקחים רצ"ב מספר הבהרות בנוגע לתוקף מרשם.

בברכת המשך עבודה נעימה.

כתיבת תגובה