חוזר 03/2016 | שקיות אטומות לבתי המרקחת

תאריך: 17/03/2016
מפרסם: הסתדרות הרוקחים

במסגרת נוהל פרטיות המטופל בבית מרקחת וחדר תרופות , (נוהל מס' 131) על בית המרקחת
לנפק תרופות בשקית אטומה כדלקמן:

כתיבת תגובה