נוהל 160: מתן חיסון נגד שפעת על ידי רוקח בבית מרקחת

תאריך: 24/09/2017
מפרסם: משרד הבריאות

שלום רב,

אנו שמחים לפרסם את נוהל 160 – מתן חיסון נגד שפעת על ידי רוקח בבית מרקחת

מתן חיסון נגד שפעת על ידי רוקח בבית המרקחת התאפשר לאור פרסום תיקון התשע"ז 2016 לתקנות הרופאים (כשירויות לביצוע – פעולות חריגות).

התיקון מאפשר מתן חיסון שפעת בבית מרקחת, למטופלים מעל גיל 18 שנים, למעט מטופלים הסובלים מאסתמה, שוק אנפילקטי קודם, רגישות ידועה לביצים או רגישות ידועה לחומרים נוספים המצויים בחיסון נגד שפעת. הרשאה זו מעגנת את תפקיד הרוקח כמטפל, מאפשרת לרוקח אשר עבר הכשרה מתאימה מתן חיסון נגד שפעת למטופל החפץ בכך, וכך משפרת את נגישות החיסון לציבור הרחב.

יודגש כי רשאי לחסן רק רוקח אשר עבר הכשרה מתאימה ובהתקיים כלל התנאים הנדרשים מבית המרקחת המפורטים בנוהל זה.

בברכת שנה טובה

מגר' אלי מרום | סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה

כתיבת תגובה