נוהל 16: נוהל אישור רוקח אחראי לניהול בית מרקחת, חדר תרופות או מוסד רפואי אחר

תאריך: 11/08/2016
מפרסם: משרד הבריאות

נוהל מס' 16
עדכון 1: דצמבר 2009
עדכון 2: אוגוסט 2016

שלום רב

אנו מתכבדים לפרסם את עדכון מספר 2 לנוהל מספר 50:

נוהל אישור רוקח אחראי לניהול בית מרקחת, חדר תרופות או מוסד רפואי אחר

העדכון לנוהל נדרש לאחר תיקון מספר 24 התשע"ו לפקודת הרוקחים וכמו כן התאמה לפעילות בשטח

בעדכון 2 נעשו העדכונים הבאים:

  • שינוי שם הנוהל.
  • הוספת חובת התייחסות לבקשה שהוגשה לרוקח המחוזי תוך 11 ימי עבודה.
  • הפניה לטופס הארצי לבקשה לאישור רוקח אחראי המפורסם באתר המשרד.
  • סעיף 6.3 מפרט חובת הודעה על הפסקת עבודת רוקח אחראי.
  • סעיף 6.3 מפרט תיעוד מילוי מקום לרוקח אחראי.
  • הורדת חובת הריאיון אצל רוקח מחוזי או המנהל טרם קבלת אישור, למעט מינוי רוקח אחראי בפעם הראשונה ומקרים מסוימים.

תחולת העדכון מיום כניסתו לתוקף של תיקון 24 לפקודת הרוקחים  ב-7 אוקטובר 2016

לידיעתכם בברכה
מגר' אלי מרום | סגן מנהל אגף הרוקחות

כתיבת תגובה