נוהל 156: קווים מנחים לפעילות הרוקח הקליני

תאריך: 08/11/2016
מפרסם: משרד הבריאות

רוקחות קלינית הינה התמחות רוקחית, המיועדת לקידום ושיפור איכות ובטיחות הטיפול התרופתי, שימוש מושכל בתרופות ובכלל זה בהיבטי עלות והפחתת הסיכונים הקשורים בטיפול. הרוקח הקליני פועל במטרה לטייב את הטיפול התרופתי שניתן למטופל תוך בחינת נחיצותו, בטיחותו ויעילותו.

כאמור בחוזר מנכ"ל מס' 16.2002הרוקחות הקלינית הינה בעלת חשיבות בכל אתר בו ניתן שירות רוקחי בבתי חולים, במרפאות קופות חולים, בבתי מרקחת קהילתיים, כמו גם במוסדות סיעודיים ובכל מסגרת אחרת בה ניתן טיפול תרופתי.

פעילות ייעוץ רוקחי מוסדרת בנוהל 112 ו- 113 של אגף הרוקחות. בהמשך לכך, נוהל זה נועד לתת כלים בידי הרוקח הקליני ומנהליו – לנצל באופן מיטבי את היכולות והידע, שקיימים אצל הרוקח הקליני. הנוהל מתווה מסגרת כללית לפעילות המקצועית של הרוקח הקלני וכל מוסד יתאים את אופי פעילות הרוקחות הקלינית לצרכיו.

מטרות הנוהל:

  • הגדרת מסגרת לפעילויות רוקח קליני בקהילה ומוסדות רפואיים.
  • פירוט אופן העבודה של הרוקח הקליני.

רצ"ב הנוהל

כתיבת תגובה