נוהל 155: ניפוק מרשם לסמים מסוכנים-הבהרות

תאריך: 11/08/2016
מפרסם: משרד הבריאות

אגף הרוקחות מתכבד להודיעכם על פרסום נוהל חדש בנושא ניפוק מרשם לסמים מסוכנים-הבהרות.

רצ"ב הנוהל מלווה במכתב הסבר.

כתיבת תגובה