נוהל 120 רישום תכשירים ותיקים – גירסה נכונה וקול קורא לרישום תכשירי 29

תאריך: 03/04/2016
מפרסם: משרד הבריאות

תאריך הנוהל: אפריל 2014

עדכון מספר 1: אוגוסט 2014
עדכון מספר 2: מרץ 2016
מספר נוהל: 120

שלום רב,

משרד הבריאות מעוניין לקדם את הרישום של תכשירים המיובאים למדינת ישראל על פי תקנה 29 לתקנות הרוקחים,
תכשירים בהיקף נרחב, וזאת כחלק מהמאמצים להבטחת זמינות ורציפות הטיפול של תכשירים רפואיים בישראל.

רצ"ב לעיונכם טבלה המכילה את רשימת התכשירים שאושרו לייבוא באופן נרחב בשנת 2015.

ניתן להגישם לרישום בהתאם לנוהל 120 רישום תכשירים ותיקים עדכון מספר 2  -רצ"ב,

(בגרסה שהופצה אתמול מוצ"ש נמצאו מספר טעויות סופר  סימוכין:28528916
רצ"ב הגרסה הנכונה סימוכין 30611316)

זמני רישום לתכשירים שיתקבלו להגשה במסגרת נוהל זה, ואשר עומדים בקריטריונים המצוינים בו ונמצאים בסל שירותי הבריאות
ירשמו תוך פרק זמן של עד 180 ימי עבודה וזאת לאחר השלמת כל הפרטים הנדרשים על ידי בעל הרישום כפי שנדרש להשלמת תהליך הרישום

במידה ונדרש מידע נוסף לגבי היקף התכשירים והמגוון ניתן לפנות לדר' טל לביא במחלקה ליבוא וסמים באגף הרוקחות.

למידע על אופן רישום תכשירים ניתן לפנות למחלקת הרישום של אגף הרוקחות.

בברכה,

ד"ר איל שורצברג
מנהל אגף הרוקחות

כתיבת תגובה