נוהל מלאי מינימום של סמים מסוכנים בבתי-מרקחת וחדרי תרופות

תאריך: 01/01/2016
מפרסם: משרד הבריאות

תאריך הנוהל:

עדכון מספר 1: דצמבר 2007
עדכון מספר 2: ינואר 2011
עדכון מספר 3: ינואר 2016 

מספר נוהל: 44

כתיבת תגובה