נהלים חדשים שפורסמו ע"י משרד הבריאות

תאריך: 01/04/2015
מפרסם: משרד הבריאות

מס' 154

הודעה חשובה

חוזר מס' 20/2015

חברי/ות הסתדרות הרוקחים בישראל,

הנדון: נהלים חדשים שפורסמו ע"י משרד הבריאות

1. לאחרונה פורסמו ע"י משרד הבריאות הנהלים הבאים:

            א. נוהל 139 – רוקח אחראי בבית מסחר לתרופות.

            ב. תהליך רישום תכשיר מקורי באגף הרוקחות.

2. שני הנהלים מצויים באתר משרד הבריאות ובאתר הסתדרות הרוקחים בישראל www.pharmacy.org.il  ,      http://www.health.gov.il

בברכה,
אמיר ניצן
מנכ"ל

כתיבת תגובה