נהלים חדשים של משרד הבריאות

תאריך: 07/08/2014
מפרסם: הסתדרות הרוקחים בישראל – ענף בתי המרקחת

מס' 246

חברי\ות הסתדרות הרוקחים בישראל,

חוזר מס' 42/2014

א. נוהל מס' 132 – תנאי הכנה נאותים בבתי מרקחת – הכנות פשוטות ובינוניות לא סטריליות.

ב.  נוהל מס' 135 – הכנות רוקחיות מורכבות ובסיכון גבוה בבתי מרקחת.

1. משרד הבריאות עסק בין היתר בשנה האחרונה בגיבוש נהלים חדשים לגבי ההכנות הרוקחיות. אנו הערנו הערות רבות לטיוטות של הנהלים שהועברו אלינו בחודשים האחרונים. לצערינו רק מקצתן נכללו בנוסח הסופי.

2. בנסיבות אלו נראה כי בתי מרקחת רבים מאלו שמכינים הכנות רוקחיות יתקשו לעמוד בנוהל החדש. בימים הקרובים אנו אמורים להפגש עם מנהל אגף הרוקחות על מנת לדון עמו על עניין זה ולהציג את הערותינו במגמה לבצע שינויים בנוהל.

3. בשלב זה נבקשכם לעבור על הנוהל ואם יש לכם הערות אנא העבירום אלינו כדי שנכללם במסגרת הדיונים עם משרד הבריאות.

מסמך זה כולל הנהלים המצורפים מועבר אליכם בדוא"ל וגם בדיוור הישיר אליכם בתחילת החודש הבא.

בברכה

יוסי שניר
מנכ"ל

כתיבת תגובה