נהלים חדשים והנחיות חדשות של משרד הבריאות

תאריך: 12/03/2014
מפרסם: הסתדרות הרוקחים בישראל – ענף בתי המרקחת

מס' 64

חברי/ות הסתדרות הרוקחים בישראל

חוזר מס' 9/2014

1. במהלך חודש פברואר 2014 פורסמו הנהלים והנחיות כלהלן:

א. הנחיה לחברות התרופות בדבר: "איסור פירסום תכשירים רפואיים לקהל הרחב".

עיקרי הדברים :

  • תזכורת לגבי תקנה 29 לתקנות הרוקחים, המפרטת את האסור והמותר בפרסום      תכשירים רפואיים.
  • הדגשה של משרד הבריאות כי הנושא יאכף על ידם בצורה הדוקה ולרבות איתור     נסיונות להתחכמות בפירסום ע"י רמיזה ובאתרי האינטרנט.

ב. עדכון מס' 7 לנוהל מס' 9 : "בדיקת אצווה ראשונה"

עיקרי העדכון:

עדכון מספר 7-

  • מפרט את המקרים בהם נדרש לקבל היתר שיווק לאצווה ראשונה.
  • משפר את תהליך הטיפול בבקשות לקבלת היתר שיווק אצווה ראשונה.
  • מחליף את הדרישה לצרף לפניה לקבלת היתר השיווק את נוסח הפרסום בעיתונות   מקצועית במקרים בהם חלה החובה, בהגשת הודעה בלבד על מועד הפרסום.
  • מעדכן את טופס הבקשה לאישור שיווק אצווה ראשונה.

ג. נוהל חדש מס' 118: "הודעה על שינוי אריזה ותיווי של תכשיר משווק"

עיקרי הנוהל

  • בהמשך לנוהל אצווה ראשונה מס' 9 הנ"ל : "בדיקת אצווה ראשונה" , מפורטות בנוהל 118 הפעילויות ותהליך העבודה בעדכון אגף הרוקחות בכל השינויים שחלים באריזת התכשיר, הן שינויים בעיצוב הגרפי והן במידע.
  • הנוהל החדש מבטל את חוזר משרד הבריאות מיום 14.3.2013 ועידכונו מיום 7.4.2013 : "מתן הודעה מרוכזת על שינוי אריזה ותיווי של תכשירים משווקים".

2. ניתן לעיין במסמכים הללו גם באתר שלנו- של "הסתדרות הרוקחים בישראל" בכניסה לחברים.

בברכה

יוסי שניר
מנכ"ל

כתיבת תגובה